Metody leczenia

Orbera 365

ORBERA 365 – jest balonem żołądkowym wykonanym z siedmiu warstw silikonu medycznego, co sprawia, że jest odporny na kwaśny odczyn soku żołądkowego i z powodzeniem może zostać umieszczony w żołądku na okres 12 miesięcy. Niezbędnym elementem postępowania przed zabiegiem oraz po zabiegu jest współpraca z dietetykiem. Zalecamy skorzystanie z konsultacji dietetycznej przed implantacją balonu żołądkowego Orbera 365

 

Jak wygląda zabieg?

Metoda ta wykonywana endoskopowo przez jamę ustną zarówno w trakcie implantacji jak i podczas usuwania balonu nie wymaga nacinania powłok jamy brzusznej i otwierania jamy otrzewnej. Sprawia to, że ryzyko powikłań jest minimalne. Po implantacji balona do żołądka, napełniany jest on jałowym roztworem soli fizjologicznej. Jego wielkość zostaje indywidualnie dopasowana do wielkości żołądka pacjenta. Balon poprzez częściowe wypełnienie żołądka daje uczucie sytości po spożyciu znacznie mniejszej ilości pokarmu. 

Pacjent dzięki zastosowaniu Systemu Orbera 365 przyzwyczaja się do nowych porcji i uczy się kontrolować ilość przyjmowanego pokarmu. 

Wskazania do zastosowania systemu ORBERA 365

 • wspomagająco w przypadku chęci zmiany stylu życia oraz nawyków żywieniowych,
 • czasowo u pacjentów którzy bez powodzenia stosowali dotychczas inne metody wspomagające utratę masy ciała,
 • u pacjentów z przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego,
 • w celu obniżenia ryzyka komplikacji przed planowaną ingerencją chirurgiczną.

Koszt zabiegu implantacji rocznego balonu to 9.000,00 zł.

W cenę wliczony jest dobowy pobyt w szpitalu.

Wizyty u dietetyka pacjent umawia we własnym zakresie i stanowią one nieodłączny element postępowania przed i po implantacji Orbera365.

Zabieg - etapy

1
Dzień przyjęcia

Pacjent spotyka się z naszym koordynatorem, rejestruje się, upoważnia osoby bliskie do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia oraz podpisuje umowę dotyczącą przeprowadzenia zabiegu. Następnie wraz z koordynatorem udaje się na oddział i zostaje mu przedstawiony personel medyczny, który będzie sprawował nad nim opiekę w trakcie pobytu. Zlecone zostają badania laboratoryjne krwi, badanie EKG oraz w określonych przypadkach RTG klatki piersiowej.  Lekarze zapoznają się z wynikami badań, informacjami zebranymi w trakcie wywiadu lekarskiego oraz dokumentacją pacjenta.

4
Dzień po zabiegu

Czasem po zabiegu mogą wystąpić nudności oraz bóle brzucha. Pacjent może wstawać. Niezbędne jest stosowanie leków rozkurczowych i obniżających wydzielanie kwasu żołądkowego. Niezwykle istotne jest również stosowanie diety płynnej.

3
Dalsze postępowanie

Powrót do normalnych czynności możliwy jest już po kilku dniach. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy o kontakt z naszym koordynatorem, który po konsultacji z lekarzem specjalistą udzieli informacji na temat dalszego postępowania (tel. +48 577 409 727).

4
Odżywianie

Istotne jest stosowanie diety płynnej według wytycznych. W okresie roku pacjent zmienia nawyki żywieniowe. Stosowanie się do zaleceń dietetyka jest niezmiernie istotne w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego efektu .

1
Dzień przyjęcia
Pacjent spotyka się z naszym koordynatorem, rejestruje się, upoważnia osoby bliskie do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia oraz podpisuje umowę dotyczącą przeprowadzenia zabiegu. Następnie wraz z koordynatorem udaje się na oddział i zostaje mu przedstawiony personel medyczny, który będzie sprawował nad nim opiekę w trakcie pobytu. Zlecone zostają badania laboratoryjne krwi, badanie EKG oraz w określonych przypadkach RTG klatki piersiowej.  Lekarze zapoznają się z wynikami badań, informacjami zebranymi w trakcie wywiadu lekarskiego oraz dokumentacją pacjenta.
4
Dzień po zabiegu
Czasem po zabiegu mogą wystąpić nudności oraz bóle brzucha. Pacjent może wstawać. Niezbędne jest stosowanie leków rozkurczowych i obniżających wydzielanie kwasu żołądkowego. Niezwykle istotne jest również stosowanie diety płynnej.
3
Dalsze postępowanie
Powrót do normalnych czynności możliwy jest już po kilku dniach. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy o kontakt z naszym koordynatorem, który po konsultacji z lekarzem specjalistą udzieli informacji na temat dalszego postępowania (tel. +48 577 409 727).
4
Odżywianie
Istotne jest stosowanie diety płynnej według wytycznych. W okresie roku pacjent zmienia nawyki żywieniowe. Stosowanie się do zaleceń dietetyka jest niezmiernie istotne w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego efektu.

Informacje dla pacjenta dotyczące zabiegu

Lekarz może odmówić wykonania zabiegu w przypadku:

 • trwających procesów zapalnych w przewodzie pokarmowym*,
 • przepukliny rozworu przełykowego*,
 • anomalii w budowie przełyku lub gardła*,
 • żylaków, które mogą stać się źródłem krwawienia*,
 • choroby nowotworowej,
 • trwającej ciąży, okresu karmienia piersią lub planowanej ciąży w ciągu najbliższych
  12 miesięcy,
 • rozpoznanych chorób psychicznych bez zaświadczenia o braku przeciwskazań
  do podjęcia leczenia.,
 • cech psychologicznych warunkujących niechęć do zmiany stylu życia i nawyków żywieniowych.

*W momencie rozpoczęcia zabiegu lekarz wprowadzając aparat do przewodu pokarmowego dokonuje jego wstępnej oceny.

Kwalifikacje do zabiegów

Serdecznie zapraszamy na konsultację, podczas której lekarz pozna lepiej sytuację pacjenta, a następnie, na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz serii badań, opracuje indywidualnie dopasowany plan leczenia.
Wizyty kwalifikujące przeprowadza
w gabinetach prywatnych SOWMED na ulicy Jeżyckiej 38/40 dr n. med. Aleksander Sowier. 

Chirurg bariatra:

dr n. med. Aleksander Sowier

Dietetyk:

dr n. med. Anna – Maria Borucka – Konopka
adres email: kontakt@amborucka.pl

Koordynator:

mgr Magdalena Lobert
adres email: m.lobert@chirurgiasowmed.pl
tel. kontaktowy +48 577 409 727