Metody leczenia - ESG

Endoskopowe zmniejszanie żołądka

Endoskopowa gastroplastyka rękawowa (z ang. endoscopic sleeve gastroplasty) jest jedną z nowych metod walki z otyłością.
Jej niewątpliwą zaletą jest mniejsza inwazyjność, brak potrzeby nacinania powłok jamy brzusznej i otwarcia jamy otrzewnej, a co z tym związane szybsza rekonwalescencja oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań.

Jak wygląda operacja?

W trakcie zabiegu lekarz w przełyku umieszcza specjalną rurkę OverTube i napełnia żołądek dwutlenkiem węgla co pozwala na ogląd wnętrza żołądka. Natępnie za pomocą endoskopu z zamontowanym systemem Apollo OverStitch, poprzez usta i przełyk dociera do żołądka, po czym zakłada serię pojedynczych szwów w kształcie litery „U“.

Zaciągnięte szwy zwężają żołądek zmniejszając jego objętość o około 60%. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i trwa około
60 minut. Zazwyczaj pacjent pozostaje w szpitalu przez dwie doby. Jeżeli samopoczucie pacjenta wskazuje na potrzebę dalszej hospitalizacji, decyzją lekarza pobyt pod opieką personelu medycznego ulega wydłużeniu o jedną lub dwie doby.

Koszt zabiegu endoskopowego zmniejszenia żołądka to 34.000,00 zł

Cena obejmuje: 

– Operację – ilość założonych szwów nie wpływa na cenę,

– pobyt w szpitalu trwający zazwyczaj od poniedziałku do środy (jeżeli zaistnieje konieczność wydłużenia pobytu w szpitalu- cena nie zmienia się),

– niezbędne badania wykonane na oddziale,

2 konsultacje z dietetykiem na oddziale,

następnych konsultacji z dietetykiem zaplanowanych na okres 6 miesięcy.

Pacjent na każdym etapie procesu utraty masy ciała ma ustalaną indywidualną dietę uwzględniającą płeć, wiek, choroby towarzyszące, preferencję i dotychczasowe postępy. 

Operacja - etapy

1
Dzień przyjęcia
Pacjent spotyka się z naszym koordynatorem, rejestruje się, upoważnia osoby bliskie do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia oraz podpisuje umowę dotyczącą przeprowadzenia zabiegu. Następnie wraz z koordynatorem udaje się na oddział i zostaje mu przedstawiony personel medyczny, który będzie sprawował nad nim opiekę w trakcie pobytu. Zlecone zostają badania laboratoryjne krwi, badanie EKG oraz w określonych przypadkach RTG klatki piersiowej. Odbywa sią również pierwsza z dwóch konsultacji na oddziale z dietetykiem, który kontynuuje opiekę podczas kolejnych sześciu konsultacji zaplanowanych na pół roku po zabiegu. W szpitalu zwołane zostaje konsylium lekarskie, w skład którego wchodzą: lekarz chirurg, lekarz anestezjolog, lekarz internista, lekarz endokrynolog i lekarz gastroenterolog. Lekarze po zapoznaniu się z wynikami badań, informacjami zebranymi w trakcie wywiadu lekarskiego oraz dokumentacją pacjenta podejmują decyzje dotycząca terminu zabiegu. Zazwyczaj jest to dzień przyjęcia pacjenta na oddział.
2
Dzień po zabiegu
W pierwszych dobach po zabiegu mogą wystapić nudności oraz bóle brzucha, które z czasem stają się coraz mniej uciążliwe i ustępują. Pacjent może wstawać, najlepiej w obecności osób trzecich. Odbywa się druga konsultacja dietetyczna.
3
Dalszy pobyt
Po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego pacjent otrzymuje wypis, zwolnienie lekarskie (w razie potrzeby) i opuszcza szpital.
4
Dalsze postępowanie
Warto zaplanować urlop na czas rekonwalescji i nie wykonywać cięższych prac. Powrót do normalnych czynności możliwy jest już po kilku dniach. W pierwszych tygodniach po zabiegu należy unikać dźwigania. Ze względu na wykonanie zabiegu metodą endoskopową nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli natomiast w przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy o kontakt z naszym koordynatorem, który po konsultacji z lekarzem specjalistą udzieli informacji na temat dalszego postępowania (tel. +48 577 409 727).
5
Odżywianie
Zasady odżywiania na każdym etapie pobytu na oddziale oraz po opuszczeniu szpitala omawiane są indywidualnie z dietetykiem. Istotne jest stosowanie diety płynnej według wytycznych, które otrzymuje pacjent. W okresie sześciu miesięcy pacjent zmienia nawyki żywieniowe i uczy się dostosowywać ilość przyjmowanego pokarmu do nowego rozmiaru żołądka. Należy pamiętać, że stosowanie się do zaleceń dietetyka jest niezmiernie istotne w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego efektu.
1
Dzień przyjęcia

Pacjent spotyka się z naszym koordynatorem, rejestruje się, upoważnia osoby bliskie do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia oraz podpisuje umowę dotyczącą przeprowadzenia zabiegu. Następnie wraz z koordynatorem udaje się na oddział i zostaje mu przedstawiony personel medyczny, który będzie sprawował nad nim opiekę w trakcie pobytu. Zlecone zostają badania laboratoryjne krwi, badanie EKG oraz w określonych przypadkach RTG klatki piersiowej. Odbywa sią również pierwsza z dwóch konsultacji na oddziale z dietetykiem, który kontynuuje opiekę podczas kolejnych sześciu konsultacji zaplanowanych na pół roku po zabiegu. W szpitalu zwołane zostaje konsylium lekarskie, w skład którego wchodzą: lekarz chirurg, lekarz anestezjolog, lekarz internista, lekarz endokrynolog i lekarz gastroenterolog. Lekarze po zapoznaniu się z wynikami badań, informacjami zebranymi w trakcie wywiadu lekarskiego oraz dokumentacją pacjenta podejmują decyzje dotycząca terminu zabiegu. Zazwyczaj jest to dzień przyjęcia pacjenta na oddział.

2
Dzień po zabiegu

W pierwszych dobach po zabiegu mogą wystapić nudności oraz bóle brzucha, które z czasem stają się coraz mniej uciążliwe i ustępują. Pacjent może wstawać, najlepiej w obecności osób trzecich. Odbywa się druga konsultacja dietetyczna.

3
Dalszy pobyt

Po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego pacjent otrzymuje wypis, zwolnienie lekarskie (w razie potrzeby) i opuszcza szpital.

4
Dalsze postępowanie

Warto zaplanować urlop na czas rekonwalescji i nie wykonywać cięższych prac. Powrót do normalnych czynności możliwy jest już po kilku dniach. W pierwszych tygodniach po zabiegu należy unikać dźwigania. Ze względu na wykonanie zabiegu metodą endoskopową nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli natomiast w przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy o kontakt z naszym koordynatorem, który po konsultacji z lekarzem specjalistą udzieli informacji na temat dalszego postępowania (tel. +48 577 409 727). Pacjent w krótkim czasie po zabiegu ma możliwość szybkiego przystąpienia do różnego rodzaju zabiegów medycyny estetycznej.

5
Odżywianie

Zasady odżywiania na każdym etapie pobytu na oddziale oraz po opuszczeniu szpitala omawiane są indywidualnie z dietetykiem. Istotne jest stosowanie diety płynnej według wytycznych, które otrzymuje pacjent. W okresie sześciu miesięcy pacjent zmienia nawyki żywieniowe i uczy się dostosowywać ilość przyjmowanego pokarmu do nowego rozmiaru żołądka. Należy pamiętać, że stosowanie się do zaleceń dietetyka jest niezmiernie istotne w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego efektu .

Informacje dla pacjenta dotyczące zabiegu
Endoskopowej Gastroplastyki Rękawowej

Zalecenia przedoperacyjne:

 • Należy zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów 4 tygodnie przed i 4 tygodnie
  po zabiegu, gdyż palenie papierosów może zwiększać ryzyko występowania powikłań pooperacjnych. W dniu zabiegu należy powstrzymać się od palenia.
 • 7 dni przed planowanym zabiegiem należy wstrzymać się od picia alkoholu  oraz zażywania ziół i suplementów witaminowych (zażywanie witaminy A i E może potęgować krwawienie).
 • Pod kontrolą lekarza prowadzącego 7 dni przed planowanym zabiegiem należy zrezygnować z zażywania leków obniżających krzepliwość krwi takich jak: Acenocumarol, Sintrom, Ticlid, Acesan, Aspiryna, Polopiryna, Polocard, Acard, Scorbolamid. Konieczna może być zamiana wyżej wymienionych leków na heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyne lub Clexane).
01

Zalecenia dotyczące leków stosowanych przewlekle (oprócz leków zmniejszających krzepliwość krwi):

 • dzień przed przyjęciem do szpitala pacjent przyjmuje ostatnią dawkę doustnych leków przeciwcukrzycowych w godzinnach porannych (popołudniową
  oraz wieczorną dawkę pomija), pozostałe leki przyjmuje według wcześniejszych zaleceń,
 • w dniu przyjęcia do szpitala pacjent popijając niewielką ilością wody może przyjąć poranną dawkę leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (oprócz preparatów zawierających nebiwolol), astmy, alergii, depresji oraz chorób tarczycy, pacjent może przyjąć rano insulinę bazową (np.: Gensulin N, Humulin N, Lantus, Levemir, Insulatard), nie należy natomiast przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz nie przyjmuje się mieszanek insulinowych, ani insuliny krótko- lub szybkodziałającej stosowanej przed posiłkiem.
 • Przyjmowane leki należy zabrać w oryginalnych opakowaniach do szpitala.
 • Aktywna infekcja bakteryjna lub wirusowa, w tym opryszczka powoduje dyskwalifikację z zabiegu na okres około 2 tygodni. W razie wystąpienia infekcji bakteryjnej lub wirusowej prosimy o niezwłoczny kontakt przed planowaną datą przyjęcia do szpitala.
 • W dniu zabiegu należy być na czczo, ostatni posiłek należy spożyć około godziny osiemnastej w przeddzień zabiegu. Płyny można przyjmować do północy.
 • W przypadku leczenia specjalistycznego prosimy o zaświadczenie o braku przeciwskazań do zabiegu.
 • Do szpitala należy zabrać dokument tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, przybory toaletowe, rzeczy osobiste oraz wydrukowane potwierdzenie wykonanego przelewu za zabieg. Całkowity koszt zabiegu pacjent pokrywa w dwóch równych ratach. Pierwszą z rat należy opłacić przed przyjęciem do szpitala, drugą siedem dni od zakończenia hospitalizacji.
 • Przed zabiegiem należy usunąć makijaż oraz lakier z paznokci. Należy również zdjąć biżuterię.
 • Anestezjologa należy poinformować o alergiach lub problemach, które wystąpiły podczas poprzednich znieczuleń (jeżeli były wykonywane).
02

Lekarz może odmówić wykonania zabiegu w przypadku:

 • trwających procesów zapalnych w przewodzie pokarmowym*,
 • przepukliny rozworu przełykowego*,
 • anomalii w budowie przełyku lub gardła*,
 • żylaków, które mogą stać się źródłem krwawienia*,
 • choroby nowotworowej,
 • trwającej ciąży, okresu karmienia piersią lub planowanej ciąży w ciągu najbliższych
  12 miesięcy,
 • rozpoznanych chorób psychicznych bez zaświadczenia o braku przeciwskazań
  do podjęcia leczenia.,
 • cech psychologicznych warunkujących niechęć do zmiany stylu życia i nawyków żywieniowych.

*W momencie rozpoczęcia zabiegu lekarz wprowadzając aparat do przewodu pokarmowego dokonuje jego wstępnej oceny.

03

Kwalifikacje do zabiegów

Serdecznie zapraszamy na konsultację, podczas której lekarz pozna lepiej sytuację pacjenta, a następnie, na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz serii badań, opracuje indywidualnie dopasowany plan leczenia.
Wizyty kwalifikujące przeprowadza
w gabinetach prywatnych SOWMED na ulicy Jeżyckiej 38/40 dr n. med. Aleksander Sowier. 

Chirurg bariatra:

dr n. med. Aleksander Sowier

Dietetyk:

dr n. med. Anna – Maria Borucka – Konopka
adres email: kontakt@amborucka.pl

Koordynator:

mgr Magdalena Lobert
adres email: m.lobert@chirurgiasowmed.pl
tel. kontaktowy +48 577 409 727